ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร อาคารหลัก B 2008

สถานที่ตั้ง
- ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการ
- Dhanaruk Asset Development co.,ltd
สถาปนิก
- Architect & Associates co.,ltd
ผลิตภัณฑ์
- Curtain Wall
  Aluminium Cladding