ตึกช้าง 1997

สถานที่ตั้ง
- กรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการ
- Thammatani Co., Ltd.
สถาปนิก
- Ongard Architect
ผลิตภัณฑ์
- Window, Curtain Wall