ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ 1996

สถานที่ตั้ง
- กรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการ
- Bank Of Ayudhaya PCL.
สถาปนิก
- Design 103 Co., Ltd.
ผลิตภัณฑ์
- Window, Curtain Wall, Alum. Cladding