ธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่ 1993

สถานที่ตั้ง
- กรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการ
- Thai Military Bank Public Co., Ltd.
สถาปนิก
- Design & Develop Co., Ltd.
ผลิตภัณฑ์
- Curtain Wall